Advokatfirman Landerdahl & Partners AB

På din sida för din rätt. Firmans fem advokater och fyra biträdande jurister har särskild kompetens inom affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, samt skatterätt- och taxeringsprocesser. Erfarenheten visar att det är viktigt att ha ordning på de familjerättsliga förhållandena för att livet ska fungera optimalt. Det gäller både för dig som är anställd och för dig som driver företag. Därför har vi medarbetare som behärskar såväl familjens som företagets juridik och ekonomi. Därtill har vi stor erfarenhet av brottmål både som biträde för brottsoffer och som försvarare. Rätt på alla sätt!

Kontakta oss för information och tidsbokning!

021-18 88 20, 016-400 11 30, 019-500 14 20