Advokatfrågan

Brottmål
Bryter jag mot avtalet - konkurrerande verksamhet?

Hej

I mitt anställningsavtal står det att jag under en tid av 2 år efter anställningens upphörande förbinder mig att ej, vare sig själv eller genom annan, direkt eller indirekt, bedriva eller ha intresse i verksamhet som innefattar varje slag av samarbete med leverantör som representeras av bolaget. Frågan; Kan jag då bli anställd av ett annat bolag som kommer att anlita samma leverantörer? jag kommer enbart att vara anställd.

Svar

Hej 

Ditt avtal reglerar även det fall du tar med dig leverantörer till bolag där du anställs i princip.

Praxis är att så sker. Principen är att för det fall någon som anställd därigenom har fått kontakter som har ett värde  och använder dem i konkurrenssyfte så har eller kan skada uppkomma för arbetsgivaren. Att du inte direkt berikas men indirekt genom lön, brukar sakna betydelse. Kravet kan då riktas solidariskt mot Dig och din nya arbetsgivare för förlusten på att inte kunna sälja leverantörens produkter/tjänster(=skadan).

Allt bygger på antagandet att en förlust för gamle arbetsgivaren genom att ta med sig avtalet = beräknas till  överskottet på 3 - 5 års försäljning. Motsvarande vinst gör din nye arbetsgivare såvida samarbetet med leverantören varit exklusivt för den gamle arbetsgivaren. Om din nya arbetsgivare är stort bolag, kan det vara möjligt att komma runt det. T ex om nya bolaget reprensterar leverantören på andra ställen i landet. Är det däremot ett litet bolag där din insats är viktig och leverantören är huvuddelen av omsättningen, så kan du tvingas ge ut skadestånd.

Detta var ett översiktligt svar.

Vill du har mera detaljer behöver jag se avtalen och gå in i vad leverantören har för ställning hos din nuvarande och nya arbetsgivare.

I så fall genom rådgivningsbesök.

Bouppteckning och arvskifte gällande dödsbo

Hej!

Har frågor ang. bouppteckning och arvskifte gällande dödsbo efter min far. Vi är två syskon som bor i Linköping där bouppteckningen sköttes av Familjejuristen, Linköping via Fonus Öst, Linköping. Våran far flyttade tillbaka till Västerås 2006 och bodde tillsammans med en kvinna tills januari 2013 då han blev förflyttad till en servicelägenhet i Västerås.

I april 2013 skrevs en fullmakt gällande Swedbank Västerås där kvinnan och kvinnans dotter är fullmaktshavare. Bevittnad av en personal på serviceboendet samt kvinnans dotters särbo. 2 september blir våran far inlagd på sjukhus i Västerås och avlider 5 oktober. Upptäcks att det har gjorts två uttag på 100 000 kr den 20 september och 5 oktober av kvinnans dotter. Familjejuristen, Linköping tar telefonkontakt med kvinnans dotter men inga pengar kommer tillbaka. Polisanmälan görs i Linköping den 8 november 2013 vilken tas över av polisen i Västerås.

Ansökan om skiftesman via Västmanlands tingsrätt görs i mars 2014 och vi blir tilldelad en juris kandidat i Västerås. 2015-01-20 utredningen nedlagd av åklagaren. Har varit i kontakt med jurist som via rek. brev försökt komma i kontakt med kvinnans dotter men breven har inte hämtats utan har kommit åter. Överprövning av åklagares beslut har gjorts i april 2015 och ärendet har överlämnats till Utvecklingscentrum Stockholm för handläggning. Nu i juni kom ett beslut att förundersökningen är nedlagd av överåklagaren.

Motivering

Det saknar numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det framkommer inte uppgifter som med någon styrka talar för att uppsåtliga brott begåtts. Det framkom när juristen på begravningsbyrån var i telefonkontakt med kvinnans dotter att våran fars önskan enligt henne var att min bror inte skulle ha några pengar utan dessa skulle jag få men i polisförhöret så säger hon att hennes mamma skulle få 100 000 för en reavinst skatt och de andra 100 000 skulle delas mellan kvinnans dotter, hennes syster, hennes särbo och mig.

Har man någon chans i en civilrättslig tvist eller är det bara att godkänna att en person kan bära sig åt på detta sätt? Skulle godkänna om det hade funnits något skriftligt önskemål från våran far men det är en muntlig önskan enligt kvinnans dotter.

Familjerätt
Är halva huset hans även om jag betalade?

Hej

Jag och min kille ska flytta ihop på riktigt nu eftersom vi alltid är hemma hos honom i alla fall. Jag säljer min gamla lägenhet i Stockholm och köper en större i Västerås. En kompis sa att min kille kommer att äga halva lägenheten även fast det är jag som betalar för hela och att vi gör slut  så får han hälften av pengarna som den är värd. Stämmer det?

Svar

Hej

Det beror lite på vart pengarna som du köpte din lägenhet i Stockholm kommer ifrån samt vilka skrivna överenskommelser som finns. Generellt så gäller sambolagen om inget annat skrivits. Sambolagen innefattar bostad inköpt för gemensamt boende, vilket detta nu skulle bli. Man kan skriva ett avtal som gör att den ena parten inte har rätt till bostaden vid en separation. Utformningen av avtalet varierar på hur ni vill att det ska se ut. Ring oss under kontorstid så bokar vi in en tid för att gå igenom vad ni önskar ska gälla för bostaden.

Fråga om sekretessavtal

Jo, jag och min kusin har börjat arbeta med en webb/app idé och för att få processen att gå lite snabbare har jag frågat en vän (inte jättenära vän) samt hans vän om att eventuellt hjälpa till en del. De har nämligen sedan tidigare gjort en app och deras kunskaper skulle vara till stor nytta för oss. Dock vill de veta mer kring idén för att de ska kunna bestämma hur de ska göra, om de har tid osv. Men vi vill ju inte att de ev. kan "sno" våran idé efter att vi diskuterat den. Så min fråga lyder:

Kan vi uppföra ett kontrakt som de skriver under innan mötet och ungefär hur skulle ett sådant kontrakt se ut?

Tacksam för all tänkbar hjälp!

Svar

Vad gäller din fråga så är vad du behöver ett sk Sekretessavtal. Ett sådan reglerar att dina eventuella samarbetspartners får ta del av material och tankar min hindrar att de utnyttjar dem utan konsekvenser .

Kostnaden är anpassad till ärendets komplexitet och hur lång tid vi behöver prata om saken.