Migrationsrätt

Advokatfirman arbetar med migrationsrätt, vilket bland annat omfattar förordnande som offentligt biträde hos Migrationsverket, arbetstillstånd, anknytning till en partner i Sverige samt andra frågor inom området. 

Vid sammanträde med oss ser vi till att alltid ha en tolk på plats som talar klientens språk.