Vi förstärker vår advokatbyrå och nyanställer

Vi välkomnar Karin Ryckertz och Eva Salonen till vår byrå!

Landerdahl & Partners expanderar

Vi utökar vår verksamhet genom etablering av kontor i Örebro

Läs mer