Björn Molander

Jur kand

Björn Molander tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet 2016. Han har därefter tjänstgjort som tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt innan han påbörjade sin anställning hos Landerdahl & Partners.

Björn Molander åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, rättegångsbiträde och god man. Han arbetar även till stor del med civilrätt.