Assistent Jennie Ljungberg

Ekonomi och administration

Jennie Ljungberg har varit anställd på firman för ekonomi och administration sedan februari 2015.
Hennes huvudsakliga uppgifter är att assistera Göran Landerdahl, Caroline Turan, Petter Nordin och Mathias Wenngren i deras dagliga arbetet, göra mötesbokningar m.m. Jennie ansvarar även för ekonomi, inköp, kund- och leverantörsfakturor.