Eva Engström

Jur. kand

Jur kand Eva Engström tog sin examen vid Uppsala universitet 1992. Hon kommer närmast från en tjänst i ett internationellt företag där hon varit ansvarig för nyetablering av varumärke samt marknads- och kommunikationsfrågor. 

Dessförinnan arbetade Eva på LRF Konsult, bland annat som affärs- och juristchef. Inom juridiken arbetar Eva med affärstvister, ekonomisk familjerätt såsom boutredningar, bodelningar och arvsrätt samt fastighetsrätt. 

Eva tar även uppdrag som målsägandebiträde.