Erika Lindquist

Advokat

Delägare i Advokatfirman Landerdahl & Partners AB.

Advokat Erika Lindquist tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet 2006. Därefter har hon varit verksam som jurist på försäkringskassan för att sedan 2008 arbeta på Advokatfirman Landerdahl.

Inom juridiken är Erika specialiserad på familjerätt. På advokatbyrån arbetar Erika främst med vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt, särskild företrädare för barn,  LVU och bodelningar. En stor del av tiden arbetar Erika med offentliga försvar och målsägandebiträdesuppdrag.