Assistent Maggie Kastoune

Administration

Maggie har lång erfarenhet som advokatsekreterare och assistent. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att, tillsammans med Karin Ryckertz, assistera Catharina Wallérion, Björn Molander och Eva Salonen i deras dagliga arbete.